Στο σημερινό άρθρο θα μιλήσουμε για το ρόλο της προθέρμανσης του σώματος πριν από αθλητική δραστηριότητα. Δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την αναγκαιότητά της και να μην αναφέρουμε μερικά σημαντικά στοιχεία όσον αφορά το κομμάτι αυτό της αθλητικής διαδικασίας. Τι ορίζουμε ως προθέρμανση; Προθέρμανση είναι η προοδευτική ψυχοσωματική προετοιμασία ενός ατόμου πριν από την άσκηση…